Presentació

Sóc en Joan Bassets i treballo la psicologia des del nou paradigma, una metodologia de treball que es sostenta en tres pilars fonamentals que són la dignitat, l’autonomia i la llibertat personals.

Algunes disfuncions habituals en totes les persones, impedeixen que puguem viure una vida plena, ja sigui per ansietat, depressió, sentiments negatius d’incapacitat o infravaloració; junts podem treballar per donar la volta a tota aquesta part nostra.

A través dels mètodes de treball que utilitzo podem arribar a entendre’ns a nosaltres mateixos, a trobar el gust en gaudir de la bondat fonamental que ens ofereix la vida, i estimar-nos de tal manera que podem establir vincles saludables amb l’entorn.

Em trobareu a Vic, en un despatx al centre de la ciutat on amb una primera visita gratuïta podrem determinar si et puc ajudar i quina serà la millor manera de fer-ho.